Interbedrijfssamenwerking

Elk bedrijf heeft z’n eigen focus en aanpak. Toch hebben bedrijven ook gemeenschappelijke noden en vragen. POM Antwerpen wil deze collectieve behoeften traceren en bedrijven aanzetten ze samen aan te pakken. Interbedrijfssamenwerking genereert financiële, ecologische en/of socio-maatschappelijke voordelen.

Bent u geïnteresseerd in interbedrijfssamenwerking? Lees dan meer over volgende projecten van POM Antwerpen:

 

Realisaties

Een greep uit onze concrete realisaties vindt u hier.

 

Bedrijvenverenigingen

Onder het motto ‘Samen sterk’ kunnen bedrijven zich verenigen in een entiteit die kwalitatief bedrijventerreinmanagement organiseert, stimuleert en opvolgt. Een bedrijvenvereniging kan ook fungeren als overlegplatform tussen bedrijven, en als interface tussen de bedrijven en de (lokale) overheid. Een vzw is de meest geschikte juridische vorm.

De bedrijvenvereniging kan onder andere inkomsten halen uit lidmaatschapsbijdragen, sponsoring en subsidies. Idealiter puurt de bedrijvenvereniging echter inkomsten uit de samenwerkingsacties die ze zelf organiseert (hoeveelheidskortingen, deelnamevergoedingen, …), en is ze zelfbedruipend.

Voor een overzicht van de bedrijvenverenigingen klik hier